پروژه ها ‍‍
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شرکت رادیاتور 2000
بیمه آسیا
کارخانجات کابلسازی ایران